Bel nu ook voordeliger...
met de strafste Vlaamse topparagnosten... VIA DE BELCREDITS
03 500 46 46
www.astrovaria.be

AstroWinner

24u/24 Astrolijn
Nederland
+32 904 88 6 88
Vast tarief 2€ per/min
Belgie
0904 88 6 88
Vast tarief 2€ per/min

Bel Goedkoper

met Belcredits
Nederland
+32 904 88 6 88
Vast tarief 2€ per/min
Belgie
03 500 46 46
Lokaal telefoonnummer vanaf 1€pm

Numerologen

Numerologie: consult via de telefoon

Numerologie is een occulte wetenschap die zich enerzijds bezighoudt met de esoterische, symbolische aspecten van getallen en anderzijds met ruimere interpretaties van getallensymboliek. Numerologie betekent vrij vertaald eigenlijk : ‘kennis der getallen’.

 

Een numeroloog zoekt naar een samenhang der dingen door het getal, als een soort van vergrendeld symbool van verborgen kennis, als basis te nemen. Hiertoe tracht de numeroloog volgens een bepaald systeem van ‘coderen en decoderen’ begrippen in getallen om te zetten, om die getallendan vervolgens  te gaan duiden op grond van hem bekende esoterische kennis uit bijvoorbeeld de astrologie of de tarot of door eigen interpretaties. De theorie achter numerologie is gebaseerd op het idee van Pythagoras dat alle dingen ook numeriek kunnen worden uitgedrukt, omdat ze uiteindelijk kunnen teruggebracht worden tot getallen.
De wetenschappelijke gemeenschap aanziet de numerologie als pseudowetenschap.

Numerologie stoelt op aspecten uit verschillende tradities en oude culturen, waaronder Babylonië, astrologische filosofie uit het hellenistische Alexandrië, de vroeg christelijke mystici, het occultisme van de vroege gnostici, het Hebreeuwse systeem van de kabbala, de Indische veda’s, de Chinese “Cirkel van de dood” en het Egyptische “Boek van de Meester van het Geheime Huis” (de Rite van de Dood).

De leer van Pythagoras zou van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de numerologie en getallensymboliek. Daarbij wordt in de numerologie vooral aangehaakt bij een aan Pythagoras toegedichte uitspraak: “de wereld is gebouwd op de macht der getallen”. Volgens sommigen echter is de oorsprong van getallensymboliek wellicht reeds terug te vinden in het Stenen Tijdperk.
Getallensymboliek vinden we terug in de meeste culturen. Numerologen kennen aan de individuele letters van een alfabet (of hiëroglyfen) een zekere getalswaarde toe, waarbij dat getal een occulte symbolische betekenis zou hebben. Getallensymboliek die gebaseerd is op het Hebreeuwse alfabet wordt ook wel eens gematria genoemd en is gerelateerd aan het Tarotspel Numerologen hanteren doorgaans drie verschillende codeersystemen: het Hebreeuwse, het pythagorese en het Universele of fonetische systeem.

In de Bijbel en het jodendom is het toekennen van een betekenis aan een getal heel gebruikelijk. Dit is terug te voeren tot de Hebreeuwse tradities.

Verder speelt getallensymboliek een rol in het bijgeloof van de mensen (zoals vrijdag de 13e waarbij het getal 13 voor ongeluk zou staan, of uitspraken als: “Al het goede komt in drieën.”, waarbij het getal 3 als geluksgetal wordt gezien; ook gokkers in het casino hechten aan de roulettetafel vaak extra waarde aan hun ‘geluksgetal’.)